ANALIZA ZDJĘĆ RTG


Cel kursu:

Zapoznanie się z podstawami analizy oraz diagnozy badań obrazowych narządu ruchu (RTG, TK, MRI).

Tematyka i zakres kursu:

Analiza rentgenogramów prawidłowego kośćca. Anatomia radiologiczna, zdjęcia RTG różnych projekcji – wskazania. Sposób analizy, analiza wybranych patologii narządu ruchu (złamania, zwichnięcia, zmiany zwyrodnieniowe). Diagnostyka radiologiczna dyskopatii. Najczęstsze uszkodzenia sportowe: zerwanie ACL, uszkodzenie stożka rotatorów. Protezoplastyka stawowa.

Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii i patologii organizmu człowieka.

Efekty kształcenia:

Umiejętność analizy i oceny zdjęć RTG, TK, MRI.

Odbiorcy kursu:

Lekarze, fizjoterapeuci, studenci fizjoterapii, technicy fizjoterapii.

Kadra dydaktyczno-szkoleniowa:

Dr  n. med. Artur Biel – mgr rehabilitacji ruchowej, lekarz medycyny, członek IPNFA Poland, certyfikowany terapeuta metody PNF, certyfikowany, międzynarodowy terapeuta metody OM Cyriax, pracownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czas trwania kursu: 2 dni.

Organizacja kursu:

Organizatorem kursu jest firma Pro Tour Menagment. Kurs odbywa się w obiektach Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109.

Program kursu:

Dzień pierwszy:

09:00-10:30   Wprowadzenie - zasady ogólne analizy obrazów RTG. Wskazania i przeciwwskazania do badań obrazowych. Anatomia prawidłowa w obrazach radiologicznych.

10:30-10:45   Przerwa.

10:45-13:00   Kręgosłup - analiza badań obrazowych różnych patologii min. skoliozy. Metoda wykreślania kąta skrzywienia wg. Cobba. Omówienie zabiegu operacyjnego korekcji bocznego skrzywienie kręgosłupa.

13:00-14:00   Przerwa.

14:00-15:30   Analiza obrazów diagnostycznych stawu ramiennego oraz stawu łokciowego.

15:30-15:45   Przerwa.

15:45-17:00   Analiza obrazów diagnostycznych stawu skokowego.

 

Dzień drugi:

09:00-10:30   Staw biodrowy, analiza obrazów

10:30-10:45   Przerwa

10:45-12:00   Analiza obrazów diagnostycznych stawu kolanowego.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymają CERTYFIKAT potwierdzający jego odbycie.