www.kursykielce.eu Kursy i szkolenia ASERTYWNA KOMUNIKACJA W PRACY URZĘDNIKA
ASERTYWNA KOMUNIKACJA W PRACY URZĘDNIKA

 

Forma zajęć:

zajęcia warsztatowe

Liczebność grupy:

25 osób

Opłata:

550 zł

Terminy Szkolenia: 2-3 luty, 2-3 marca

 

Cele:

Wzmocnienie umiejętności budowania relacji współpracy z Klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi poprzez efektywne i asertywne komunikowanie się.

Prowadzący: Anna Żmudzińska 

Program: 10 godzin

1. Podstawy budowania efektywnej współpracy z Klientami

  • Postawy wobec Klientów i ich wpływ na efektywność zachowań;
  • Czynniki wpływające na Satysfakcję Klienta.

  2. Budowanie podstaw dobrego kontaktu

   • Pierwsze wrażenie – co „mówi” bez słów;
   • Komunikaty niewerbalne tworzące profesjonalny wizerunek.

   3. Proces efektywnej komunikacji

    • Wzajemne zrozumienie – rola nadawcy i odbiorcy;
    • Zachowania komunikacyjne tworzące bariery w relacjach z Klientami.

    4. Style komunikowania się

     • Wpływ indywidualnego stylu komunikowania się na jakość współpracy;
     • Dostosowanie stylu komunikowania się do rozmówcy.

     5. Techniki usprawniające komunikację – aktywne słuchanie

      • Poziomy słuchania – od ignorowania do słuchania empatycznego;
      • Sposoby sprawdzania zrozumienia;
      • Techniki aktywnego słuchania.

      6. Asertywna postawa

       • Odróżnienie zachowań asertywnych od zachowań uległych lub manipulacyjnych;
       • Postawa i sposób działania osób asertywnych.

       7. Asertywne komunikowanie się w sytuacjach zawodowych

        • Granice asertywności w relacjach z Klientami;
        • Korzyści i konsekwencje zachowań asertywnych w środowisku pracy.

        8. Techniki asertywnej komunikacji w sytuacjach trudnych emocjonalnie

         • Zachowania wzbudzające agresję lub prowadzące do wycofania się z kontaktu;
         • Zasady konstruowania komunikatu „od siebie”.

         9. Asertywne wyznaczanie granic

          • Analiza trudności z mówieniem „nie”;
          • Technika asertywnego odmawiania.

          10. Asertywne przekazywanie i przyjmowanie krytycznych komunikatów

          • Zasady przekazywania krytyki motywującej do zmiany zachowania;
          • Reagowanie na krytykę słuszną lub niesłuszną.