www.kursykielce.eu Kursy i szkolenia AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE
AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

Forma zajęć:

zajęcia warsztatowe, wykłady interaktywne

Liczebność grupy:

25osób

Opłata:

550 zł

Termin szkolenia: 26 stycznia godz. 8.00-13.00, 27 stycznia godz. 9.00-14.00

Kolejne terminy: 23-24 lutego, 23-24 marca

 

Cele:

Przygotowanie uczestników do samodzielnego przygotowywania i prowadzenia profesjonalnych wystąpień informacyjnych i perswazyjnych.

Prowadzący: Anna Żmudzinska

Program: 16 godzin

1. Kreowanie profesjonalnego wizerunku

  • Wizerunek prezentera
  • Autoprezentacja;
  • Autoprezentacja jako kompetencja – asertywna umiejętność pozytywnej autoprezentacji;
  • Taktyki autoprezentacyjne: opisywanie siebie, zachowania niewerbalne, wyrażanie postaw „odbity blask", „efekt lustra", autoprezentacja grupowa, nieświadoma autoprezentacja;
  • Inicjowanie kontaktu z audytorium – sześć sposobów na to „Jak zacząć”;
  • Trema – sposoby budowania odpowiedniego nastawienia i pewności siebie tuż przed wystąpieniem.

  2. Odbiorcy przekazu

   • Zanim zaczniesz… czyli co należy wiedzieć o audytorium;
   • Zadawanie pytań i odpowiadanie na pytania z sali;
   • Angażowanie audytorium;
   • Dynamika relacji z audytorium: cztery role mówcy.

   3. Struktura wystąpienia

    • Struktura wystąpienia informacyjnego, struktura apeli perswazyjnych;
    • Rodzaje i kolejność argumentów;
    • Argumenty racjonalne i argumenty emocjonalne;
    • Wykorzystywanie materiałów ilustracyjnych i prowadzenie demonstracji;
    • Konspekty informacyjnych wystąpień publicznych : raport, wykład, wystąpienie w sytuacji kryzysowej
    • Konspekty perswazyjnych wystąpień publicznych: promocja projektu, deklaracja polityki wystąpienie motywacyjne/agitacyjne.

    4. Atrakcyjność przekazu

     • Proksemika czyli sztuka wykorzystania przestrzeni;
     • Wywieranie wpływu na emocje odbiorców;
     • Aranżacja sali;
     • Trudni uczestnicy i nieprzewidziane sytuacje oraz jak sobie z nimi radzić.