www.kursykielce.eu Kursy i szkolenia BUDOWA POZYTYWNEGO WIZERUNKU INSTYTUCJI PUBLICZNEJ
BUDOWA POZYTYWNEGO WIZERUNKU INSTYTUCJI PUBLICZNEJ

Forma zajęć:

wykład połączony z zajęciami warsztatowymi

Liczebność grupy:

25 osób

Opłata:

550 zł

Termin szkolenia: 19 stycznia godz. 8.00-13.00, 20 stycznia godz. 9.00-14.00

Kolejne terminy: 16-17 lutego, 16-17 marca

 

Cele:

Przygotowanie uczestników do wykonywania w urzędzie funkcji specjalisty ds. budowy wizerunku lub w przypadku szefów tych urzędów do świadomego zarządzania tym obszarem działań urzędu.

Prowadzący: Anna Żmudzińska 

Program: 10 godzin

1. Wprowadzenie: Nowoczesny urząd – te same zadania, inny poziom oczekiwań;
2. Public relations (PR) – czym jest i do czego służy

  • Cele, funkcje, elementy oraz podstawowe reguły PR w administracji publicznej.

  3. Wizerunek urzędnika jako składowa wizerunku urzędu;
  4. Komunikacja wewnętrzna – szansa otoczona pułapkami

   • Narzędzia służące rozwojowi komunikacji wewnętrznej;
   • Najczęściej popełniane błędy, ich konsekwencje i sposoby ich pokonywania.

   5. Budowa wizerunku urzędu na zewnątrz i narzędzia komunikacji zewnętrznej

    • Rola poszczególnych szczebli pracowników w budowie wizerunku zewnętrznego;
    • Dobre praktyki w budowie wizerunku z polskich instytucji publicznych.

    6. Tożsamość instytucji oraz standardy obsługi klientów;
    7. Efektywna współpraca z mediami to sztuka

     • Możliwe formy współpracy z mediami;
     • Jak poprawnie zbudować tekst prasowy?
     • Jakich błędów nie popełnić we współpracy z dziennikarzami.

     8. Tworzenie programu PR

      • Elementy programu, metody doboru technik public relations, dobór metod ewaluacji.

      Forma zajęć:

      wykład połączony z zajęciami warsztatowymi

      Liczebność grupy:

      25 osób

      Opłata:

      550 zł

      Termin szkolenia: 19 stycznia godz.8.00-13.00,20 stycznia godz.9.00-14.00

      Kolejne terminy:16-17 lutego,16-17 marca

       

      Cele:

      Przygotowanie uczestników do wykonywania w urzędzie funkcji specjalisty ds. budowy wizerunku lub w przypadku szefów tych urzędów do świadomego zarządzania tym obszarem działań urzędu.

      Prowadzący: Anna Żmudzińska/Radosław Podsiadło

      Program: 10 godzin

      1. Wprowadzenie: Nowoczesny urząd – te same zadania, inny poziom oczekiwań;

      2. Public relations (PR) – czym jest i do czego służy

      · Cele, funkcje, elementy oraz podstawowe reguły PR w administracji publicznej.

      3. Wizerunek urzędnika jako składowa wizerunku urzędu;

      4. Komunikacja wewnętrzna – szansa otoczona pułapkami

      · Narzędzia służące rozwojowi komunikacji wewnętrznej;

      · Najczęściej popełniane błędy, ich konsekwencje i sposoby ich pokonywania.

      5. Budowa wizerunku urzędu na zewnątrz i narzędzia komunikacji zewnętrznej

      · Rola poszczególnych szczebli pracowników w budowie wizerunku zewnętrznego;

      · Dobre praktyki w budowie wizerunku z polskich instytucji publicznych.

      6. Tożsamość instytucji oraz standardy obsługi klientów;

      7. Efektywna współpraca z mediami to sztuka

      · Możliwe formy współpracy z mediami;

      · Jak poprawnie zbudować tekst prasowy?

      · Jakich błędów nie popełnić we współpracy z dziennikarzami.

      8. Tworzenie programu PR

      · Elementy programu, metody doboru technik public relations, dobór metod ewaluacji.