www.kursykielce.eu Kursy i szkolenia DIAGNOSTYKA I TERAPIA URAZÓW STAWU SKOKOWEGO
DIAGNOSTYKA I TERAPIA URAZÓW STAWU SKOKOWEGO

 

Cel główny kursu:

Nabycie umiejętności pozwalających na dowolne (wynikające z obserwacji lub badania) kierowanie sposobem obciążania stawów obwodowych oraz torowanie bądź hamowanie danych zakresów ruchu. Rozsądnie i celowo aplikowany taping, jest przydatny w pracy z pacjentami z zaburzeniami czucia głębokiego, hiper- i hipomobilnością, a także jako profilaktyka pierwotna i wtórna po urazie.

Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii i patologii organizmu człowieka, oraz podstawowych technik fizjoterapeutycznych.

Efekty kształcenia:

Umiejętność wykonania wielu aplikacji plastrowych oraz poznanie postępowania rehabilitacyjnego w najczęściej spotykanych schorzeniach, kontuzjach sportowych, dysfunkcjach takich jak: uszkodzenie aparatu więzadłowego, nawykowe skręcenie st. skokowego, przeciążenie, zapalenie, naciągnięcie, naderwanie ścięgna Achillesa, entezopatia rozcięgna podeszwowego i inne.

Odbiorcy kursu:

Lekarze, fizjoterapeuci, studenci fizjoterapii, technicy fizjoterapii, absolwenci wychowania fizycznego, studenci wychowania fizycznego, trenerzy, masażyści.

Kadra dydaktyczno-szkoleniowa:

Jednodniowy, intensywny, praktyczno-teoretyczny kurs prowadzony jednocześnie przez dwóch instruktorów.

Tomasz Tittinger –mgr fizjoterapii
PTS Certyficate, Oxford United Kingdom
Młodszy asystent Oddziału Neurologicznego Szpitala MSWiA w Rzeszowie
Trener odnowy biologicznej: Rzeszowski Klub Sportów Walk, Sekcja Lekkiej Atletyki Resovia Rzeszów,  Klub Sportów Siłowych i Kulturystyki 12 Ton Rzeszów

Rafał Słoniak mgr rehabilitacji ruchowej, specjalista fizjoterapii, członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej i Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Starszy asystent Oddziału Neurologicznego i Działu Rehabilitacji Szpitala MSWiA w Rzeszowie. Pracownik Medycznej Szkoły Policealnej w Rzeszowie. Nauczyciel Akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego - Wydział Medyczny.

Czas trwania kursu: 1 dzień.

Organizacja kursu:

Organizatorem kursu jest firma Pro Tour Menagment. Kurs odbywa się w obiektach Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109.

Program kursu:

1. Wprowadzenie – część teoretyczna (wykład)

- anatomia, fizjologia /patofizjologia okolicy stawu skokowego i stopy
- omówienie najczęściej spotykanych urazów / dysfunkcji okolicy stawu skokowego i stopy
- wskazania /przeciwwskazania do postępowania rehabilitacyjnego
- badanie manualne stawu skokowego
- taping jako faza bierna postępowania rehabilitacyjnego
- trening proprioceptywny jako faza czynna postępowania rehabilitacyjnego
- programowanie treningu proprioceptywnego

2. Część praktyczna

- omówienie materiałów stosowanych w tapingu
- badanie manualne
- taping
- trening proprioceptywny

W tej części szkolenia kursanci mają okazję wykonać wiele aplikacji plastrowych oraz poznać postępowanie rehabilitacyjne w najczęściej spotykanych schorzeniach, kontuzjach sportowych, dysfunkcjach takich jak: uszkodzenie aparatu więzadłowego, nawykowe skręcenie st. Skokowego, przeciążenie, zapalenie, naciągnięcie, naderwanie ścięgna Achillesa, entezopatia rozcięgna podeszwowego i inne.

3. Zakończenie

Pytania końcowe, podsumowanie, rozdanie certyfikatów, pamiątkowe zdjęcie.

W cenie uczestnik otrzymuje: prawo do uczestnictwa w zajęciach praktycznych i teoretycznych, skrypt z kursu, profesjonalne materiały do tapingu na czas trwania kursu, rachunek, certyfikat ukończenia kursu w języku polsko/angielskim.