www.kursykielce.eu Kursy i szkolenia FIZJOTERAPIA W NIETRZYMANIU MOCZU
FIZJOTERAPIA W NIETRZYMANIU MOCZU


Cel kursu:

Zapoznanie  się z procedurami  fizjoterapeutycznymi stosowanymi u  pacjentów  chorobami układu moczowego z szczególnym uwzględnieniem nietrzymaniem moczu u kobiet i mężczyzn.

Tematyka i zakres kursu:

Podstawy teoretyczne (anatomia i fizjologia układu moczowo-płciowego), etiologia klasyfikacje nietrzymania moczu, charakterystyka grup ryzyka. Metody i techniki wykorzystywane w fizjoterapii pacjentów z nietrzymaniem moczu. Wykorzystanie elektromiografii (EMG) do oceny  pacjenta i wykorzystanie wyników EMG w terapii. Omówienie praktycznego badania pacjenta i zastosowanie EMG. Elementy leczenia zachowawczego nietrzymania moczu: elektrostymulacja, ćwiczenia wzmacniające mięśnie miednicy mniejszej, trening pęcherza.

Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii i patologii  układu moczowo-płciowego człowieka.

Efekty kształcenia:

Planowanie i prowadzenie fizjoterapii pacjentów z różnym typem i stopniem nietrzymaniu moczu.

Odbiorcy kursu:

Fizjoterapeuci, studenci fizjoterapii, technicy fizjoterapii, pielęgniarki.

Kadra dydaktyczno-szkoleniowa:

Mgr Małgorzta Terek – specjalista fizjoterapii

Mgr Marcin Solakiewicz – specjalista fizjoterapii

Czas trwania kursu: 2 dni.

Koszt kursu: 750 zł brutto

Termin:

Organizacja kursu:

Organizatorem kursu jest firma Pro Tour Menagment. Kurs odbywa się w obiektach Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109.

Dzień pierwszy

9.00 – 10.30 – Wprowadzenie (definicje, klasyfikacja, epidemiologia i przyczyny nietrzymania moczu)

10.30 – 10.45 Przerwa

10.45- 13.00 – Leczenie zachowawcze nietrzymania moczu

13.00- 14.00 – Przerwa obiadowa

14.00 -15.30 – Ocena pacjenta (karta badania, karta obserwacji dobowej częstości i ilości oddawanego moczu, kwestionariusze, ankiety)

15.30 – 15.45 – Przerwa

15.45 -16.30 – Programy komputerowe wykorzystywane w terapii nietrzymania moczu

16.30 – 17.30 – Trening mięśni dna miednicy (stożki, kulki)

 

Dzień drugi

9.00-10.30 – Biofeedback ( ocena palpacyjna, perineometria, elektromiografia)

10.30-10.45 – Przerwa

10.45 – 13.00 – Elektrostymulacja

13.00 -14.00 – Przerwa obiadowa

14.00 – 15.30 – Warsztaty praktyczne

15.30- 15.45 – Przerwa

15.45 – 17.00 – Produkty poprawiające jakość życia pacjentów z nietrzymaniem moczu