www.kursykielce.eu Kursy i szkolenia MANUALNY DRENAŻ LIMFATYCZNY Z ELEMENTAMI KOMPRESJOTERAPII
MANUALNY DRENAŻ LIMFATYCZNY Z ELEMENTAMI KOMPRESJOTERAPII


Cel główny kursu:

Przygotowanie do pracy z pacjentami z rozpoznanym obrzękiem limfatycznym.

Cel teoretyczny:

Umiejętność rozpoznania i klasyfikacji obrzęku limfatycznego i właściwego doboru technik fizjoterapii z uwzględnieniem stopnia zaawansowania choroby.

Cel praktyczny:

Nabycie umiejętności  kompleksowego postępowania fizjoterapeutycznego z zastosowaniem technik manualnego drenażu limfatycznego, kompresji, pielęgnacji skóry i gimnastyki udrażniającej oraz masażu pneumatycznego. Praktyczne zadania fizjoterapeuty w poszczególnych etapach leczenia. Kształtowanie postawy zawodowej i odpowiedniego podejścia do pacjenta.

Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii i patologii organizmu człowieka, oraz podstawowych technik fizjoterapeutycznych.

Efekty kształcenia:

Umiejętność planowania i praktycznej realizacji kompleksowego postępowania fizjoterapeutycznego w  leczeniu obrzęku limfatycznego.

Odbiorcy kursu:

Fizjoterapeuci, studenci fizjoterapii, technicy fizjoterapii.

Kadra dydaktyczno-szkoleniowa:

dr n. med. Anna Opuchlik specjalista rehabilitacji ruchowej.

Czas trwania kursu: 4 dni. Kurs składa się z 2 części. Każda z części trwa 2 dni i zakończona jest wręczeniem dyplomu poświadczającego ukończenie kursu.

Organizacja kursu:

Organizatorem kursu jest firma Pro Tour Menagment. Kurs odbywa się w obiektach Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109.

Program kursu:

Część I

Piątek

15:00 – powitanie uczestników, sprawy organizacyjne

15:15 – podstawy anatomiczne układu limfatycznego oraz i mechanizmy wpływające na zaburzenia funkcji układu chłonnego

17:00: przerwa

17:10 – diagnostyka, klasyfikacja, czynniki ryzyka obrzęku chłonnego

18:00 - omówienie metodyki manualnego drenażu limfatycznego, metody kompleksowej wraz z przerywaną kompresją pneumatyczną

18:30 - techniki w rejonie szyi, karku i głowy: zajęcia praktyczne

19:45 – zakończenie zajęć

Sobota

8:30 – powtórzenie techniki w rejonie szyi, karku i głowy: zajęcia praktyczne

9:30 - techniki w rejonie twarzy: zajęcia praktyczne

10:30 – techniki w rejonie jamy brzusznej: zajęcia praktyczne

11:00 – przerwa

11:15 – techniki w rejonie klatki piersiowej: zajęcia praktyczne

12:15 – techniki obszaru grzbietu: zajęcia praktyczne

13:15 - techniki w rejonie lędźwi: zajęcia praktyczne

14:15 – 14:45 przerwa

14:45 – techniki w obrębie kończyny górnej: zajęcia praktyczne

15:45 - techniki w obrębie kończyny dolnej: zajęcia praktyczne

16:45 – prezentacja metody na pacjencie z obrzękiem kończyny górnej, a następnie omówienie wyboru sposobu terapii

19:00– zakończenie zajęć

Niedziela

8:30 – przeprowadzenie terapii w obrzęku limfatycznym kończyny górnej (np. po mastektomii jednostronnej)

10:00 – przeprowadzenie terapii w obrzęku limfatycznym kończyn górnych (np. po mastektomii obustronnej)

11:30 - zasady kompresoterapii

12:00 - techniki bandażowania dla kończyny górnej

14:00 – doskonalenie technik bandażowania

14:30 – praktyczne zastosowanie wyrobów kompresyjnych, prezentacja kompresji oraz omówienie zasad pomiarów obwodów i długości kończyny górnej do różnych rodzajów rękawów. Ocena umiejętności praktycznych uczestników.

16:30 –  rozdanie dyplomów i zakończenie kursu

Część II

Sobota

8:30 – kompleksowe postępowanie terapeutyczne w leczeniu obrzęków chłonnych kończyn górnych – powtórzenie materiału z cz. 1 kursu, wymiana doświadczeń i obserwacji wynikających z zastosowania metody w praktyce klinicznej

9:30 techniki bandażowania dla kończyny górnej – doskonalenie umiejętności i korekcja ewentualnych błędów

10:30 – przerwa

10:45 – zastosowanie terapii w zaburzeniach krążenia naczyń obwodowych kończyn dolnych

12:30 – zastosowanie terapii w zaburzeniach krążenia naczyń obwodowych kończyn dolnych

14:00 – przerwa

14:30 – techniki kompleksowego postępowania w obrzękach kończyn dolnych

16:00 – zasady i sposób bandażowania kończyny dolnej

19:45 – zakończenie kursu

Niedziela

08:30 – przeprowadzenie terapii w powikłaniach w rejonie głowy i szyi

10:30 – zastosowanie terapii w powikłaniach po radioterapii oraz wykorzystanie aparatów wspomagających manualny drenaż limfatyczny

12:00 – przerwa

12:15 - techniki bandażowania kończyny dolnej – doskonalenie umiejętności

15:15 –  praktyczne zastosowanie wyrobów kompresyjnych, prezentacja kompresji oraz omówienie zasad pomiarów obwodów i długości kończyny dolnej do różnych rodzajów nogawek i rajstop.

17:00 - prezentacja metody na pacjencie z obrzękiem kończyny dolnej, a następnie omówienie wyboru sposobu terapii

18:00 - ocena umiejętności praktycznych uczestników

19:00 – zakończenie kursu