www.kursykielce.eu Kursy i szkolenia ORGANIZACJA I PRZEBIEG WIZYT PAŃSTWOWYCH I ZAGRANICZNYCH ORAZ KONFERENCJI PRASOWYCH
ORGANIZACJA I PRZEBIEG WIZYT PAŃSTWOWYCH I ZAGRANICZNYCH ORAZ KONFERENCJI PRASOWYCH

Forma zajęć:

wykład oraz ćwiczenia

Liczebność grupy:

30 osób

Opłata:

500 zł

Termin szkolenia: 19 stycznia godz.14.00-19.00, 20 stycznia godz.15.00-20.00

Kolejne terminy: 16-17 lutego, 16-17 marca

 

Cele:

Zdobycie i doskonalenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i realizacji wizyt zagranicznych oraz konferencji prasowych.

Prowadzący Anna Żmudzińska  

Program: 10 godzin

Wizyty
- Znaczenie i rola wizyt;
- Podział i rodzaje wizyt i ich charakterystyka;
- Przygotowanie wizyty;
- Książeczka – program organizacyjny wizyty;
- Przebieg wizyty.


Przyjęcia
- Rola i cel przyjęć;
- Formuły przyjęć;
- Dobór gości;
- Zaproszenia;
- Przyjęcia zasiadane;
- Wokół stołu.


Konferencja prasowa
- Konferencja prasowa – cele;
- Przyczyny zwołania konferencji prasowej;
- Rodzaje konferencji;
- Przygotowanie;
- Przebieg konferencji.