www.kursykielce.eu Kursy i szkolenia PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY
PROTOKÓŁ DYPLOMATYCZNY

Forma zajęć:

wykład, dyskusja

Liczebność grupy:

30 osób

Opłata:

600 zł

Termin szkolenia: 12 stycznia godz.14.00-19.00, 13 stycznia godz.15.00-20.00

Kolejne terminy: 9-10 lutego, 9-10 marca

 

Cele:

Dostarczenie wiedzy, prezentacja zasad oraz doskonalenie umiejętności ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie zawodowe i towarzyskie w wielokulturowym środowisku międzynarodowym.

Prowadzący: Anna Żmudzińska,

Program: 10 godzin

1. Pojęcie protokołu dyplomatycznego.

2. Ustalanie pierwszeństwa
- precedencja państwowa, dyplomatyczna, biznesowa;
- prawa strona – lewa strona;
- na ulicy, w samochodzie, na maszcie;
- spotkania, konferencje, rozmowy, negocjacje;
- umowy – zasada alternatu.

3. Nawiązywanie kontaktów
- dobre wychowanie, czyli savoir-vivre na co dzień;
- pozdrawianie;
- powitanie i pożegnania;
- uścisk dłoni, podawanie rąk, całowanie w rękę;
- przedstawianie się;
- tzw. powitania ‘dyplomatyczne’.

4. Bilety wizytowe
- rodzaje i funkcje;
- zasady używania wizytówek.

5. Spotkania i przyjęcia – organizacja i uczestniczenie
- formy przyjęć i ich miejsca;
- zaproszenia – redagowanie i odczytywanie;
- ćwiczenie praktyczne – zaprojektowanie zaproszenia;
- dobór gości;
- menu oraz dobór alkoholi i napoi;
- oprawa i obsługa;
- rola i obowiązki gospodarza i gościa;
- aperitif/posiłek/digestif – zachowanie;
- błędy w etykiecie i w języku stołu;
- dress code.

6. Okazja a ubiór
- ubiór stosowny;
- ubiór niestosowny – podstawowe uchybienia pań i panów.

7. Korespondencja
- podstawowe zasady korespondencji;
- zasadnicze części listu oficjalnego i służbowego.