www.kursykielce.eu Kursy i szkolenia STAW BIODROWY PATOLOGIE, DIAGNOSTYKA, ZASADY LECZENIA
STAW BIODROWY PATOLOGIE, DIAGNOSTYKA, ZASADY LECZENIA


Cel kursu:

Zapoznanie się z patologiami stawu biodrowego, ich diagnostyką, badaniem klinicznym, leczeniem zachowawczym, operacyjnym i usprawnianiem.

Tematyka i zakres kursu:

Złamania oraz zwichnięcia stawowe. Leczenie operacyjne. Złamania i patologie końców stawowych kości udowej i panewki. Koksartroza. Nowotwory. Leczenie operacyjne, alloplastyka stawu biodrowego - protezy połowicze, totalne cementowane, bezcementowe, kapoplastyka, protezy przynasadowe, protezy poresekcyjne. Realloplastyka, kosze RECON. Algorytmy usprawniania przed i pooperacyjnego.

Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii i patologii organizmu człowieka.

Efekty kształcenia:

Znajomość patologii stawu biodrowego, ich diagnostyka, badanie kliniczne, leczenie zachowawcze i usprawnianie.

Odbiorcy kursu:

Lekarze, fizjoterapeuci, studenci fizjoterapii, technicy fizjoterapii.

Kadra dydaktyczno-szkoleniowa:

Dr  n. med. Artur Biel – mgr rehabilitacji ruchowej, lekarz medycyny, członek IPNFA Poland, certyfikowany terapeuta metody PNF, certyfikowany, międzynarodowy terapeuta metody OM Cyriax, pracownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czas trwania kursu: 2 dni.

Organizacja kursu:

Organizatorem kursu jest firma Pro Tour Menagment. Kurs odbywa się w obiektach Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109.

Program kursu:

Dzień pierwszy:

09:00-10:30   Wprowadzenie. Uwarunkowania anatomiczne i biomechaniczne biodra do jego funkcji i występujących dysfunkcji. Koksartroza.

10:30-10:45   Przerwa.

10:45-13:00   Alloplastyki stawu biodrowego, metody, rodzaje protez - film z zabiegu.

13:00-14:00   Przerwa.

14:00-15:30   Realloplastyka. Rekonstrukcja stawu biodrowego z użyciem instrumentarium rekonstrukcyjnego.

15:30-15:45   Przerwa.

15:45-17:00   Złamania i zwichnięcia stawu biodrowego.

Dzień drugi:

09:00-10:30   Patologie chrząstki stawowej, jałowa martwica głowy kości udowej.

10:30-10:45   Przerwa.

10:45-12:00   Biodro trzaskające.