www.kursykielce.eu Kursy i szkolenia STAW KOLANOWY PATOLOGIE, DIAGNOSTYKA, ZASADY LECZENIA
STAW KOLANOWY PATOLOGIE, DIAGNOSTYKA, ZASADY LECZENIA


Cel kursu:

Zapoznanie się z patologiami stawu kolanowego, ich diagnostyką, badaniem klinicznym,   leczeniem zachowawczym, operacyjnym i usprawnieniem. Przedstawienie zagadnień: złamań oraz zwichnięć stawowych, również leczenia operacyjnego, leczenia w opatrunkach gipsowych.

Tematyka i zakres kursu:

Złamania oraz patologie końców stawowych kości udowej i piszczeli. Gonartroza. Nowotwory.   Leczenie operacyjne, alloplastyka stawu kolanowego - protezy jednoprzedziałowe, totalne cementowane, protezy poresekcyjne. Realloplastyka. Uszkodzenia  wiązadłowe ACL, PCL, MCL, LCL - diagnostyka, testy kliniczne. Zapalenia stawu kolanowego.

Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii i patologii organizmu człowieka.

Efekty kształcenia:

Znajomość patologii stawu kolanowego, ich diagnostyka, badanie kliniczne, leczenie zachowawcze i usprawnianie.

Odbiorcy kursu:

Lekarze, fizjoterapeuci, studenci fizjoterapii, technicy fizjoterapii.

Kadra dydaktyczno-szkoleniowa:

Dr  n. med. Artur Biel – mgr rehabilitacji ruchowej, lekarz medycyny, członek IPNFA Poland, certyfikowany terapeuta metody PNF, certyfikowany, międzynarodowy terapeuta metody OM Cyriax, pracownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Czas trwania kursu: 2 dni.

Organizacja kursu:

Organizatorem kursu jest firma Pro Tour Menagment. Kurs odbywa się w obiektach Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109.

Program kursu:

Dzień pierwszy:

09:00-10:30    Wprowadzenie. Uwarunkowania anatomiczne oraz biomechaniczne stawu kolanowego w odwołaniu do jego funkcji oraz występujących dysfunkcji. Gonartroza.

10:30-10:45    Przerwa.

10:45-13:00    Alloplastyki stawu kolanowego,    metody, rodzaje protez – projekcja filmu z zabiegu.

13:00-14:00    Przerwa.

14:00-15:30   Uszkodzenia więzadłowe, wskazania oraz przeciwwskazania do leczenia operacyjnego. Metody rekonstrukcji. Zasady usprawniania pourazowego i pooperacyjnego. Testy kliniczne w diagnozowaniu niestabilności.

15:30-15:45    Przerwa.

15:45-17:00    Złamania i zwichnięcia kolana.

Dzień drugi:

09:00-10:30    Uszkodzenia łąkotek; testy kliniczne, leczenie operacyjne. Uszkodzenia chrząstki stawowej; diagnostyka, metody leczenia.

10:30-10:45    Przerwa

10:45-12:00    Patologie rzepki i stawu rzepkowo-udowego.