www.kursykielce.eu Kursy i szkolenia STAW KOLANOWY PATOLOGIE, DIAGNOSTYKA, ZASADY LECZENIA
ANALIZY STATYSTYCZNE W NAUKACH MEDYCZNYCH

 

Cel kursu:

Zapoznanie z wybranymi parametrycznymi i nieparametrycznymi technikami analizy statystycznej.

Cel szczegółowy:

Nabycie umiejętności posługiwania się programem statystycznym w przeprowadzaniu analiz statystycznych oraz prawidłowej interpretacji otrzymanych wyników.

Tematyka i zakres kursu:

Metody zbierania danych do analiz i poprawnego tworzenia zbiorów danych. Dobieranie odpowiednich metod analitycznych w zależności od weryfikowanych hipotez, rodzaju zmiennych oraz ich wstępnej charakterystyki. Interpretacja uzyskanych wyników oraz wnioskowanie na ich podstawie. Przedstawianie uzyskanych wyników badań w formie tabelarycznej i graficznej. Szczególny nacisk położony zostanie na analizy mające na celu ocene skuteczności różnego rodzaju terapii medycznych oraz analizy wspomagające proces diagnostyczny.

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza matematyczna, podstawy obsługi komputera

Efekty kształcenia:

Umiejętność prawidłowego doboru testów statystycznych i interpretacji ich wyników.

Odbiorcy kursu:

Lekarze, pielęgniarki, studenci, technicy oraz wszyscy związani z naukami medycznymi.

Kadra dydaktyczno-szkoleniowa:

mgr inż. Piotr Łapa analityk zajmujący się na co dzień biostatystyką i statystyką medyczną.

Czas trwania kursu:

2 dni.

Organizacja kursu:

Organizatorem kursu jest firma Pro Tour Menagment. Kurs odbywa się w obiektach Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109.