www.kursykielce.eu Kursy i szkolenia STAW KOLANOWY PATOLOGIE, DIAGNOSTYKA, ZASADY LECZENIA
MASAŻ KLASYCZNY

Termin rozpoczęcia:

Cel główny kursu:

Zapoznanie z podstawowymi technikami manualnymi stosowanymi w masażu klasycznym.

Cel praktyczny:

Praktyczne opanowanie podstawowych technik manualnych stosowanych w masażu klasycznym. Umiejętność określenia wskazań i przeciwwskazań zastosowania masażu klasycznego.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw anatomii prawidłowej i funkcjonalnej człowieka. Znajomość podstaw fizjologii człowieka.

Efekty kształcenia:

Umiejętność praktycznego zastosowania podstawowych technik masażu klasycznego stosowanych w opracowaniu poszczególnych części ciała człowieka.

Odbiorcy kursu:

Studenci fizjoterapii, studenci wychowania fizycznego, studenci pielęgniarstwa, studenci kosmetologii oraz absolwenci wymienionych kierunków studiów, technicy fizjoterapii, trenerzy, masażyści.

Kadra dydaktyczno-szkoleniowa:

dr n. med. Paweł Macek, mgr Małgorzata Terek.

Czas trwania kursu:

6 dni (kurs odbywa się  w soboty i niedziele, czas trwania jednego dnia kursu-12 godzin dydaktycznych).

Koszt kursu: 700 zł brutto

Organizacja kursu:

Organizatorem kursu jest firma Pro Tour Menagment. Kurs odbywa się w obiektach Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach ul. Jagiellońska 109.

Program kursu:

Dzień pierwszy:

09:00-10:30    Teoria masażu klasycznego. Rys historyczny masażu klasycznego. Zasady masażu klasycznego.

10:30-10:45    Przerwa.

10:45-12:15    Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu klasycznego. Wpływ masażu klasycznego na tkankę skórną. Wpływ masażu klasycznego na tkankę mięśniową. Wpływ masażu klasycznego na stawy i aparat więzadłowy. Wpływ masażu klasycznego na układ krwionośny i układ limfatyczny. Wpływ masażu klasycznego na układ nerwowy.

12:15-13:15    Przerwa.

13:15-14:45    Charakterystyka pracy masażysty. Organizacja miejsca pracy masażysty..

14:45-15:00    Przerwa.

15:00-18:00    Zasady BHP w pracy masażysty. Omówienie podstawowych technik stosowanych w masażu klasycznym. Podsumowanie pierwszego i drugiego dnia kursu.

 

Dzień drugi:

09:00-10:30    Budowa i funkcja komórki ludzkiej. Podział tkanek człowieka. Budowa i funkcja tkanki nabłonkowej, łącznej, mięśniowej.

10:30-10:45    Przerwa.

10:45-12:15    Budowa i funkcja szkieletu człowieka. Budowa i rodzaje stawów. Podział kośćca. Budowa, kształt, właściwości mięśni szkieletowych. Mechanika mięśni. Topografia i funkcja mięśni: głowy, szyi, grzbietu, klatki piersiowej, brzucha, kończyny górnej, kończyny dolnej.

12:15-13:15    Przerwa.

13:15-14:45    Budowa i funkcja układu nerwowego. Podział układu nerwowego. Budowa i rodzaje nerwów. Budowa i funkcja centralnego układu nerwowego. Budowa i funkcja obwodowego układu nerwowego.

14:45-15:00    Przerwa.

15:00-18:00    Budowa i funkcja skóry. Budowa i funkcja gruczołów potowych, łojowych, włosów, paznokci.

 

Dzień trzeci:

09:00-18:00 Prezentacja podstawowych technik manualnych stosowanych w masażu klasycznym. Opracowanie mięśni grzbietu, opracowanie mięsni przykręgosłupowych-zajęcia praktyczne.

w programie zajęć przewidziana jest przerwa obiadowa od 12:15 do 13:15, pozostałe przerwy w zajęciach uzależnione są od realizacji programu kursu

Dzień czwarty:

09:00-18:00 Opracowanie kończyny górnej, opracowanie kończyny dolnej, opracowanie miednicy-zajęcia praktyczne.

w programie zajęć przewidziana jest przerwa obiadowa od 12:15 do 13:15, pozostałe przerwy w zajęciach uzależnione są od realizacji programu kursu

Dzień piąty:

09:00-18:00 Opracowanie karku i obręczy barkowej, opracowanie szyi, opracowanie głowy-zajęcia praktyczne.

w programie zajęć przewidziana jest przerwa obiadowa od 12:15 do 13:15, pozostałe przerwy w zajęciach uzależnione są od realizacji programu kursu

Dzień szósty:

09:00-18:00 Opracowanie klatki piersiowej, opracowanie mięśni międzyżebrowych, opracowanie powłok brzusznych-zajęcia praktyczne.

w programie zajęć przewidziana jest przerwa obiadowa od 12:15 do 13:15, pozostałe przerwy w zajęciach uzależnione są od realizacji programu kursu

Zakończenie kursu:

Ocena umiejętności praktycznych uczestników. Rozdanie dyplomów.

W cenie kursu uczestnicy otrzymują skrypt „Kurs masażu klasycznego”